175321

NEMINOVNOST ILI IZBOR? Povijesni i suvremeni aspekti migracija u Hrvatskoj

24,00
21,60
Lowest price in last 30 days: 24,00 
available
ISBN ISBN: 9789532229806
Binding Binding: soft
Year of issue Year of issue: 2023

About the book NEMINOVNOST ILI IZBOR? Povijesni i suvremeni aspekti migracija u Hrvatskoj

Ovom se knjigom želi ponuditi objašnjenje zbog čega slični migracijski obrasci na prostoru današnje Republike Hrvatske opstaju ili se ciklički javljaju u proteklih 130 godina unatoč fundamentalnim transformacijama političkih sustava kao i promjenama gospodarskog, kulturnog, obrazovnog, ideološkog i institucionalnog okvira. Iako su u novije vrijeme migracije u Hrvatskoj, kako iseljavanje tako i useljavanje, često posljedica izbora utemeljenog na individualnoj odluci migranata, pokazalo se da su one ipak češće neminovnost odnosno uvjetovane društveno-ekonomskim kontekstom i političkim zbivanjima.

Znanstveni doprinos očituje se ali ne i iscrpljuje, u razumijevanju dijakronijske i sinkronijskeperspektive migracijskih fenomena i procesa, te primjenjivosti nalaza za kreiranje javnih politika.
– Drago Župarić-Iljić, Sveučilište u Zagrebu

U našoj znanstvenoj praksi ne postoji zbirka tekstova tolikog broj eminentnih migrantologa koji se bave povijesnim i najsuvremenijim aspektima migracija u Hrvatskoj.
– Ivan Lajić, zaslužni znanstvenik, IMIN

Knjiga spaja različite paradigme i pristupe unutar povijesne, geografske, demografske, politološke i sociološke literature o migracijama, pogotovo u Hrvatskoj, kao i različite relevantne teme vezane za migracijsku problematiku.
– Saša Božić, Sveučilište u Zadru

Snježana Gregurović viša je znanstvena suradnica Instituta za migracije i narodnosti. Autorica je više od tridesetak znanstvenih i stručnih radova iz područja migracija, integracije migranata, migracijskih i integracijskih politika, etničnosti i multikulturalizma. Suradnica je Migration Policy Group iz Bruxellesa.

Sanja Klempić Bogadi znanstvena je savjetnica u Institutu za migracije i narodnosti. Objavila je dvije znanstvene monografije u koautorstvu: Gradovi potopili škoje – promjene u malim otočnim zajednicama te Život u povijesnoj jezgri Dubrovnika: sociološko-demografska studija. Naslovna je izvanredna profesorica na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Sadržaj

UVOD
Snježana Gregurović i Sanja Klempić Bogadi

1. MIGRACIJSKI OBRASCI U SJEVERNOJ DALMACIJI RANOGA NOVOG VIJEKA
Dubravka Mlinarić

2. MIGRACIJE U SLAVONIJI OD KRAJA 17. DO SREDINE 18. STOLJEĆA
Sanja Lazanin

3. ULOGA MIGRACIJA U OBLIKOVANJU SUVREMENE DEMOGRAFSKE SLIKE HRVATSKE
Sanja Klempić Bogadi

4. MEĐUNARODNE MIGRACIJE U HRVATSKOJ OD 2000. DO 2020.: TRENDOVI, POLITIKE I UPRAVLJANJE
Snježana Gregurović

5. STAVOVI PREMA TRAŽITELJIMA AZILA I IZBJEGLICAMA U HRVATSKOJ: PREGLED ISTRAŽIVANJA U RAZDOBLJU 2005.–2020.
Margareta Gregurović

6. TRANSNACIONALNA PERSPEKTIVA ISTRAŽIVANJA MIGRACIJA U HRVATSKOM KONTEKSTU
Simona Kuti

7. RELIGIOZNOST, POLITIČKA ORIJENTACIJA I STAVOVI PREMA IMIGRANTIMA I IMIGRACIJI U HRVATSKOJ
Josip Kumpes

Bilješke o autorima

Publisher/s
ISBN
9789532229806
Binding
soft
Year of issue
2023
Number of pages
200
Format
24 x 15 cm

Same author products