Autor Gjalski, Ksaver šandor

Ksaver šandor Gjalski