Autor Samuilovič Šklovski, Josif

Josif Samuilovič šklovski