164728

RIJEČKA DŽAMIJA - SOCIOKULTURNI POGLED

15,99
11,20
Lowest price in last 30 days: 11,20 
available
ISBN ISBN: 978-953-222-870-0
Binding Binding: soft
Year of issue Year of issue: 2021

About the book RIJEČKA DŽAMIJA - SOCIOKULTURNI POGLED

Gradnja džamija u Europi pitanje je položaja islama u društvu, pravne regulacije religije i odnosa religije i države, koji su određeni povijesnim kontekstom, ali i suvremenim društveno-političkim kontekstom ekonomskih i političkih, ili prisilnih migracija.

Ova knjiga je studija slučaja. U njoj se razmatra specifičan položaj islama i muslimana u Hrvatskoj na primjeru odnosa lokalne i šire nacionalne sredine te medija prema gradnji Islamskog centra u Rijeci. U radu se analizira diskurs dnevnih novina, odnosno njihov jezik u novinskim prilozima koji definira i konstruira problem, zatim potencijalna promjena diskursa, kao i rezultati navedenog procesa. Posebna pozornost usmjerena je na diskurzivne strategije dnevnih novina i njihovih novinara, vremensku dimenziju u kojoj se one manifestiraju, te aktere i objekte (teme) diskursa novinskih priloga. Oni su opisivali i definirali kronologiju događaja i značajnih društvenih aktera koji su relevantni za problem izgradnje riječkog Islamskog centra, odnosno njegove džamije s minaretom.

U ovom djelu autor tematizira različite aspekte islama u Hrvatskoj kroz povijest i danas, koristeći adekvatne teorijske koncepte i odgovarajuće znanstvene metode. Knjiga obogaćuje postojeće znanstvene spoznaje o islamu, osobito suvremeno pozicioniranje islama u hrvatskom društvu, i pridoprinosi aktualizaciji važnosti i značenja islamske tradicije kroz prošlost i u hrvatskoj suvremenosti. Analiza fenomena islama kroz praćenje fenomena izgradnje Islamskog centra u Rijeci obuhvaća pred-tranzicijsko, tranzicijsko i dijelom post-tranzicijsko razdoblje. Bitan aspekt teme čini pregled i analiza načina afirmacije Islamske zajednice u Hrvatskoj, preko stjecanja svih prava garantiranih Ustavom RH do sklapanja ugovora o pitanjima od zajedničkog interesa između Islamske vjerske zajednice u RH i Vlade RH. Drugi pokazatelj afirmacije vjerskih zajednica u društvu je i izgradnja vjerskih objekata, u ovom slučaju izgradnja Islamskog centra u Rijeci. Autor, uz pomoć diskurs analize tretira različite aspekte i kontroverze izgradnje Islamskog centra u Rijeci, uključujući i aspekte koji se referiraju na aktualne društvene i religijske promjene u Hrvatskoj te događanja vezana za islam u Europi i svijetu. Pokrivanje različitih vidika teme islama u Hrvatskoj, uz  primjenu znanstveno relevantnih teorijskih i metodoloških pristupa još su jedan argument u korist ove knjige.
[Ankica Marinović]

Autor nam ovim djelom pokušava pokazati koje društveno, vjersko pa i političko značenje ima izgradnja jednoga vjerskog objekta jedne manjinske vjerske zajednice na području na kojem živi većinsko nemuslimansko stanovništvo. Odnosno, autor nas ovim upoznaje s posljedicama vjerovanja na zbivanja u svakodnevnome životu, odnosno upoznaje nas s utjecajem religije na čovjekovo oblikovanje svakodnevnoga života, ali i na čovjekovo praktično svakodnevno djelovanje. U tom smislu, djelo je namijenjeno ne samo sociolozima, teolozima i povjesničarima nego i širokome krugu čitatelja, dakle svima onima koji se žele upoznati s „posljedicama“ vjerovanja, odnosno s materijalnom objektivacijom vjere islamskih vjernika na području Grada Rijeke. Zapravo, svima onima koji se žele upoznati s uspjesima manjinske vjerničke dijaspore u očuvanju kako vjerničkoga tako i kulturnog i zavičajnog identiteta.
[Ivan Markešić]

Author/s
Publisher/s
ISBN
978-953-222-870-0
Binding
soft
Year of issue
2021
Number of pages
134
Format
23 x 15 cm

Same author products

-20%RIJEČKA DŽAMIJA - Sociokulturni pogledAntikvarijat
12,79 15,99 
Lowest price in last 30 days:12,79